Pytanie
Dnia 25 października 2013 r. właściciel mieszkania został obciążony przez spółdzielnię mieszkaniową fakturą za zużycie wody i odprowadzanie ścieków kwotą netto (brutto) 1658,44 zł – sprzedaż zwolniona. W listopadzie wpłynęło pismo, z którego jasno wynikało, że powyższa faktura jest niezgodna, gdyż odczyt licznika był nieprawidłowy i wskazywał zbyt duże zużycie wody. Spółdzielnia po analizie sytuacji zgodziła się na dokonanie uznania (obniżenia należności) o kwotę 1550,08 zł. Wystawiono notę rozrachunkową, która zmniejszyła należność o 1550,08 zł.
Czy wystawiona nota rozrachunkowa obniżająca należność, a zarazem przychód spółdzielni powinna obniżać w deklaracji VAT wartość sprzedaży zwolnionej?