Pytanie
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność handlową, głównie za pośrednictwem allegro (aukcje). Zdarza się, że towar jest zwracany lub towar nie wychodzi ze sklepu i w każdym z tych przypadków kupującemu zwracane są pieniądze. Przedsiębiorca jednak prowadzi dość nietypową politykę polegającą na tym, że w takich sytuacjach zwraca kupującemu więcej niż ten zapłacił (np. o 50 zł), jako rodzaj rekompensaty za niesfinalizowanie operacji ze swojej winy.
Czy takie zachowanie przedsiębiorcy niesie ze sobą (dla niego lub kupującego) jakieś skutki na gruncie ustawy o VAT?
Czy jest możliwe ukształtowanie stosunków prawnych pomiędzy stronami transakcji (np. poprzez umieszczenie jakiegoś zapisu w regulaminie sprzedaży), aby wyeliminować te skutki?