Pytanie
W związku z orzeczeniem TK z dnia 24 czerwca 2008 r. dotyczącym uwzględniania premii i nagród w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, mam pewne wątpliwości co do tego czy zapisy w regulaminie wynagradzania i dokumentacja płacowa, którą prowadzimy obecnie prowadzimy są wystarczające.
Obowiązujące u nas przepisy płacowe (regulamin wynagradzania) stanowią wprost, że premia uznaniowa uzupełniająca płacę zasadniczą jest pomniejszana za okres pobierania zasiłku chorobowego proporcjonalnie do okresu pobierania tego zasiłku i innych nieobecności w pracy. Ponadto od tego składnika wynagrodzenia (tj. premii uznaniowej) są potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie wiem czy nasza dokumentacja płacowa może być uznana za wystarczającą w celu wykazania czy nie wypłacamy tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. Obecnie wygląda to następująco: - nazwa premia uznaniowa nie jest spowodowana tym, że jest to nagroda ale tym, że jako firma budowlana wykonujemy kontrakty krótkoterminowe i nie jest możliwe ustalenie jednego algorytmu wyliczeń dla premii, tak aby można to było na stałe wpisać w regulaminie wynagradzania. Na ustalenie premii ma wpływ wiele czynników, między innymi wydajność pracownika, jego doświadczenie, spełnia rolę motywacyjną, związana jest z marżą na kontrakcie oraz z zadaniowym systemem wynagradzania pracowników. Jednak wszelkie wyliczenia i korekty prowadzone są w wersji roboczej a następnie niszczone. Na liście płac widnieje jedynie premia uznaniowa podana jedną kwotą, nigdzie nie na pisemnej dokumentacji za ile dni jest wypłacana.
Czy firma powinna (musi) udokumentować i jak niewypłacanie tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku?