Pytanie
Spółka akcyjna nabyła w leasingu operacyjnym wykrawarkę laserową wartość netto 450.000 zł (leasing ujęty będzie w naszych księgach jako leasing finansowy, maszyna zostanie wprowadzona jako środek trwały). Wykrawarka została przewieziona do firmy trzeciej, która dokona jej remontu. Dopiero po remoncie urządzenie zostanie przewiezione i zamontowane w naszej firmie. W momencie nabycia wykrawarka jest zdatna do pracy. Naprawy te spółka chce wykonać przed zamontowaniem maszyny w firmie celem zapewnienia ciągłości pracy. Szacowany koszt naprawy, montażu urządzenia wynosić będzie ok. 150.000 zł. netto.
Czy wydatki poniesione na remont, montaż urządzenia, szkolenie pracowników przed wprowadzeniem do użytkowania stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
Czy wartość poniesionych wydatków, jeżeli nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów będziemy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym, czy powiększą wartość netto urządzenia?