Pytanie
Lekarz w ramach prywatnej praktyki zajmuje się konsultacjami medycznymi udzielanymi innym podmiotom świadczącym usługi medyczne. Konsultacje te polegają na wymianie wiedzy, opinii, zaleceń itp. pomiędzy lekarzami rożnych bądź tych samych specjalizacji. W świadczeniu tej usługi pacjent nie bierze bezpośredniego udziału. Lekarz (posiadający większą wiedzę w danym zakresie) na podstawie przedstawionych wyników badań, historii choroby itp. dokonuje analizy poprawności przyjętego sposobu leczenia, daje wskazówki w dalszym postępowaniu z pacjentem, proponuje dodatkowe badania, zaleca dawkowanie leków, pomaga w diagnozowaniu choroby.
Czy wyżej opisane usługi medyczne polegające na konsultacji pomiędzy dwoma podmiotami świadczącymi usługi medyczne są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 u.p.t.u.?