Pytanie
Czy wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach może w ramach umowy z organizacją odzysku opakowań przenieść na nią obowiązek rozliczenia się z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczący tych opakowań?
Chodzi o art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. Firma nasza chce podpisać z organizacją nową umowę, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., na wykonanie obowiązku uzyskania wymaganego poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z innych wprowadzanych opakowań niż wymienione na wstępie oraz na prowadzenie publicznych kampanii.
Czy w umowie wymagany byłby jakiś dodatkowy zapis, który odnosiłby się również do wprowadzanych opakowań wielomateriałowych i opakowań środków niebezpiecznych?