Pytanie
Czy jako dodatkowe zatrudnienie, które wymaga zgody przełożonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur należy traktować wpis na listę mediatorów z wyłączeniem prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich przez prezesa sądu okręgowego?
Czy też dodatkowe zatrudnienie wymagające zgody przełożonego powstaje dopiero wtedy, gdy mediator podejmie faktycznie czynności mediacyjne, za które otrzyma wynagrodzenie od stron?
Jeśli tak, to czy w związku z tym każdorazowy fakt podjęcia czynności mediacyjnych będzie wymagał osobnej zgody, czy wystarczy jedna zgoda obejmująca dłuższy okres czasu (np. 1 rok)?