Pytanie
Spółka tworzy spółkę zależną o kapitale 10.000 PLN i obejmuje udziały w nowo utworzonej spółce w zamian za wkład niepieniężny będący jego zorganizowaną częścią o wartości 28.800 PLN. Z tego kwotę 27.400 PLN stanowi nieumorzona wartość środków trwałych.
Czy wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanej do spółki córki w zamian za obejmowane udziały przekraczająca wartość obejmowanych udziałów o 18.800 PLN należy ująć jako wartość firmy?
Czy należy ją amortyzować i w jaki sposób?
Czy kwota ta może być kosztem uzyskania przychodu dopiero z chwilą zbycia nabytych w ten sposób udziałów?