Pytanie
Czy wartość zamówienia, o której mowa w znowelizowanym art. 90 ust. 1 p.z.p. (sformułowanie "o 30% od wartości zamówienia") to wartość netto czy brutto?
Pytanie wynika z faktu, że zamawiający, w związku z problemami odnośnie stawki VAT, nie stosuje cen netto w przygotowywanych formularzach ofertowych i powrót do formuły: cena netto + VAT = cena brutto, spowoduje cofnięcie się do nierozwiązywalnych problemów sprzed lat. Pytanie wynika także, ze stanowiska jednej z firm szkolących z zakresu p.z.p., wg której jest to wartość netto.
Czy definicja ceny nie pozwala przyjąć, że mamy w tym przypadku do czynienia z wartością brutto, skoro właśnie cenę oferty mamy porównywać z tą wartością i cenami pozostałych ofert?