Pytanie
Sprzedajemy towar kontrahentowi z Niemiec. Towar dostarczany jest na magazyn z dokumentem WZ CMR. Faktura przesyłana jest do księgowości. Na fakturze cena za towar to np. 600 euro. Kontrahent płacąc za towar potrąca sobie koszty ubezpieczenia, opłatę związkową, opłatę recyklingową oraz wartość 5% od wartości faktury jako potrącenie na rzecz grupy sieci, której dostarczamy towar. Opisane warunki wynikają z podpisanej umowy handlowej. Wartość ww. potrąceń księgujemy w koszty jako: ubezpieczenie, opłaty wynikające z zawartej umowy handlowej, opłata recyklingowa.
Czy postępujemy prawidłowo.?
Czy ww. potrącenia mogą być uznawane jako koszt podatkowy?
Kontrahent płacąc za towar jako kwotę wyjściową podaje wartość faktury przed potrąceniami, potem wyszczególnia wszystkie potrącenia i przelewa wartość faktury pomniejszoną o te potrącenia.