Pytanie
W kwietniu 2007 r. wydano wyrok WSA we Wrocławiu, w którym stwierdzono, iż wzór Lisaka na ładowność samochodu jest niezgodny z prawem unijnym.
Czy w związku z tym mogę zacząć odliczać VAT naliczony od paliwa od samochodów, które zostały zakupione po 1 maja 2004 r. i według starych norm (tych sprzed 1 maja 2004 r.) były uznawane za samochody ciężarowe dla celów VAT, ale według norm przyjętych przez wzór Lisaka nie?