Pytanie
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie od 5 do 9 marzec 2014 r. Jest to jego pierwsze zwolnienie w roku kalendarzowym. Zatrudniony jest na pełen etat od 1 października 2001 r. W firmie wypłacane są premie kwartalne, które wlicza się do podstawy, oraz nagrody z zysku. Firma zatrudnia 50 osób. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 2500 zł brutto. Premie kwartalne kształtowały się następująco:
I kwartał 2013 - 500 zł (wypłacona w kwietniu 2013 r.)
II kwartał 2013 - 350 zł (wypłacona w lipcu 2013 r.)
III kwartał 2013 - 800 zł (wypłacona w październiku 2013 r.)
IV kwartał 2013 - 900 zł (wypłacona w styczniu 2014 r.).
Jak należy wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?