Pytanie
Jak powinien postąpić starosta, gdy wójt zaopiniował pozytywnie projekt robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania złoża kruszywa naturalnego (art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.), nie odnosząc się jednocześnie w swojej opinii do przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?
Czy starosta powinien wystąpić ponownie do wójta z prośbą o zaopiniowanie tego projektu w zakresie, który nie został poprzednio uwzględniony - przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego?