Pytanie
Samorządowe muzeum, wydaje książkę z sesji numizmatycznej, która odbyła się w 2013 r. w instytucji. Z autorami (15 osób) do książki nie zostały zawarte żadne umowy o przeniesienie praw autorskich, jedynie za napisanie tekstów do ww. książki w zamian mają otrzymać po 5-6 egzemplarzy książek. Na koniec roku muzeum wystawi PIT-8C dla każdego autora.
Czy możliwym wyjściem z tej sytuacji będzie napisanie umowy o treści: "za udostępnienie tekstu do publikacji (...) zostanie przekazana/przesłana do Pana/Pani ww. publikacja w ilości X egzemplarzy"?
Czy przekazanie nieodpłatnie książek, może rodzić powstanie obowiązku naliczenia składek ZUS?