Pytanie
Jesteśmy spółką prawa handlowego. Mamy swoją spółkę z o.o. zależną w której posiadamy 100 udziałów. Spółka ta prowadzi działalność zwolnioną z podatku dochodowego - rolniczą. Udzieliliśmy swej spółce zależnej dopłat do kapitału. Jednocześnie chcielibyśmy otrzymać od tej spółki pożyczkę oprocentowaną na zasadach rynkowych. Spółka zależna nie ma zapisów w statucie o udzielaniu pożyczek. Będzie podjęta tylko decyzja zarządu o możliwości wielokrotnego udzielania takich pożyczek. Zarówno spółka jak i pytający są podatnikami VAT.
Czy udzielenie przez spółkę zależną pożyczki korzysta ze zwolnienie z PCC?
Naszym zdaniem korzysta w związku z opodatkowaniem takich czynności VAT jako usług zwolnionych.