Pytanie
Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży:
a) usług konserwacji,
b) przeglądu,
c) montażu pieca gazowego
w lokalu mieszkalnym i w budynku mieszkalnym dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
Czy sprzedaż przedłużenia gwarancji na kolejny rok po obowiązkowym przeglądzie pieca może być wliczona łącznie w usługę konserwacji pieca i opodatkowana łącznie stawką 8% VAT?
Producent kotłów gazowych daje klientowi możliwość przedłużenia gwarancji na swoje urządzenie na 1, 3, 4, 5 lat. Przedłużenie gwarancji następuje pod następującymi warunkami:
1) wykonanie przez autoryzowany serwis płatnego przeglądu urządzenia (w ostatnich 3 miesiącach okresu gwarancyjnego),
2) podpisanie umowy serwisowej przedłużenia gwarancji (wykupienie pakietu przedłużenia gwarancji).
Po spełnieniu tych warunków serwisant wypisuje odpowiedni protokół (umowa serwisowa) i składa go w centrali. Za przedłużenie gwarancji producent wystawia autoryzowanemu serwisowi fakturę VAT ze stawką 23% i tę kwotę serwis jest zobowiązany przelać na konto. Ceny za przedłużenie gwarancji są ustalane przez producenta. Ceny za przegląd techniczny ustala samodzielnie autoryzowany serwis. Klient nie musi przedłużać gwarancji na swoje urządzenie. Przedłużenie może być wykonane tylko wraz z przeglądem urządzenia. Klient nie może wykupić samego pakietu przedłużenia bez przeglądu.
Czy za przegląd lub konserwację urządzenia w budynku mieszkalnym dla osoby fizycznej serwis może wystawić fakturę VAT ze stawką 8%?
Czy pakiet przedłużenia może być włączony do tej stawki 8% jako jedna usługa, czy też ma być jako osobna pozycja sprzedaży przedłużenia gwarancji ze stawką 23%?