Pytanie
W 1996 r. kupiłam nieruchomość rolną - grunty rolne 13 ha w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Przez kilkanaście lat użytkowałam je właśnie jako użytki rolne. W 2010 r. postanowiłam sprzedać część gruntu, dokładnie 2 ha. W związku z powyższym rozparcelowałam go na 15 mniejszych działek budowlanych. Na terenie, na którym się one znajdują nie ma planu przestrzennego zagospodarowania, w związku z czym wystąpiłam z wnioskiem o warunki zabudowy i otrzymałam pozytywną decyzję zezwalającą na budowę budynków jednorodzinnych. W 2011 r. zaczęłam sprzedaż działek z prawem do zabudowy różnym osobom prywatnym.
Czy sprzedaż tych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Pozostała cześć gruntu w dalszym ciągu jest użytkowana jako grunt orny.