Pytanie
29 sierpnia 2007 r. przed Notariuszem podpisana została umowa sprzedaży własności działki gruntu. Kupujący zawarli umowę o rozdzielności majątkowej i w związku z tym w dniu 16 grudnia 2014 r. przed Sądem Rejonowym podpisana została ugoda pomiędzy Małżonkami o zniesienie współwłasności małżeńskiej. Małżonkowie byli współwłaścicielami nieruchomości składającej się z zabudowanych działek o nr 628/11 o powierzchni 0,1000 ha oraz 628/12 o powierzchni 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta. W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości ww. działka podzielona została w taki sposób, że projektowane działki nr 628/33 i 628/35 przyznane zostały małżonkowi natomiast projektowane działki o nr 628/34 i 628/36 przyznane zostały żonie. Podział został dokonany bez spłat i dopłat. Budynki na Działkach budowlanych postawione zostały przez Pana Kowalskiego w czasie trwającej wspólności majątkowej, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Czy sprzedając działkę zabudowaną Pani Kowalska jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?