Pytanie
Spółka nawiązała współpracę z wydawnictwem, polegającą na sprzedaży pakietów promocyjnych, w skład których wchodzą produkty wydawnictwa: - miesięcznik 1 - prenumerata roczna w wersji papierowej (na 5% stawce VAT) + miesięcznik 2 w wersji online (na 23% stawce VAT) oraz produkt spółki: - produkt multimedialny - baza przepisów i szkoleń – w rocznym abonamencie na aktualizację zawartości (na 23% stawce VAT). Spółka jest odpowiedzialna za wystawienie faktur sprzedaży dla klientów, od wydawnictwa otrzymuje faktury zakupowe na wymienione miesięczniki w stawce 5% i 23%. Wydawnictwo przesyła miesięczniki bezpośrednio do klienta. Ze względów strategicznych obu firm istotne jest, aby nie wyróżniać cen składowych sprzedawanych produktów. Spółka wystawia faktury na "pakiet promocyjny" jako jedną pozycję w stawce 23%.
Czy stawka ta jest prawidłowa?