Pytanie
Spółka odliczyła VAT naliczony zawarty w fakturze za usługi w okresie styczeń 2013 r. W okresie czerwiec 2013 r. spółka otrzymała korektę faktury na minus do faktury z której odliczyła VAT w styczniu 2013 r.
Czy Spółka ma obowiązek ujęcia VAT z korekty faktury w deklaracji VAT za okres czerwiec 2013 r. czy też może wcale nie ujmować tej faktury korygującej (czyli faktycznie nie obniżać VAT naliczonego)?