Pytanie
Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta na prośbę sądu rejonowego (wydział pracy, wydział cywilny) w związku z toczącą się sprawą z powództwa pacjenta o ustalenie wypadku przy pracy?
Czy można udostępnić dokumentację w przypadku, gdy pacjent nie wyraża na to zgody?
Czy udostępnienie dokumentacji na prośbę sądu nie narusza art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty?
Czy udostępnienie takich informacji może pociągnąć SP ZOZ do odpowiedzialności cywilnej, karnej albo dyscyplinarnej?