Pytanie
Prowadzę od 2 lat działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT w zakresie usług BHP oraz edukacyjnych, które, zgodnie z klasyfikacją PKWiU, opisane są kodami 74.90.Z (poprzednio 74.14.A - doradztwo w zakresie działalności gospodarczej) - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, która obejmuje m.in. sprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska itd.. oraz kodem 85.58 zastępujący stary 80.42.B - pozostałe formy edukacji. W 2014 r. obrót z tytułu wykonanych usług BHP nie przekroczy 150.000 zł, a będzie wyższy od 100.000 zł. W związku z tym chciałbym powrócić do zwolnienia z VAT.
Jeżeli powrócę do zwolnienia z VAT, będę musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego zakupionego w latach poprzednich (wartość powyżej 15.000 zł), co wiąże się z określeniem jego wartości początkowej, gdyż zgodnie z u.p.d.o.f. VAT nie odliczony przy zakupie środka trwałego podwyższa jego wartość początkową.
Czy w związku z tym nie odliczony podatek powinno się doliczyć do wartości początkowej w okresie złożenia korekty?