Czy samorządy stworzą konkurencję lokalnym przedsiębiorcom? Senacki projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce komunalnej przewiduje rewolucyjne zmiany. Senatorowie proponują, m.in. rozwiązanie, dzięki któremu samorządy terytorialne na każdym szczeblu będą mogły prowadzić działalność gospodarczą również poza sferą użyteczności publicznej. Samorządy będą mogły tworzyć własne spółki kapitałowe lub kupować akcje spółek już funkcjonujących na rynku i prowadzić działalność gospodarczą związaną nie tylko ze sferą użyteczności publicznej. Nie będzie również ograniczeń w posiadaniu przez samorządy akcji lub udziałów spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego. Pomysł chwalą eksperci, bo według nich pobudzi to rynek partnerstwa publiczno-prywatnego, ale mogą prowadzić do zachowań korupcyjnych.

Według DGP, zgodnie z projektem gminy, powiatu i województwa podejmą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, jeśli przedmiot działalności spółki mieści się w katalogu zadań własnych tej jednostki. Ponadto utworzenie lub przystąpienie do spółki będzie musiało zostać przewidziane w strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która z nowym rokiem weszła w życie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej

- Obszarem gdzie politykę można prowadzić w sposób użyteczny dla ludzi jest samorząd terytorialny - powiedział wicepremier, prezes PSL Waldemar Pawlak podczas spotkania z burmistrzami i prezydentami miast. Samorząd jest pięknym przykładem, że polityka nie musi doprowadzać do awantur, konfrontacji, obrzucania się błotem, jest przykładem, że prawdziwa i rzetelna polityka sprowadza się do dobrych przedsięwzięć, zarządzania społecznościami w taki sposób, aby uzyskiwać jak najlepszy efekt. To jest ta mądrość, która wyrasta z samorządu - podkreślił wicepremier. Przypomniał też, że PSL proponuje zmiany w konstytucji, które polegają na przekształceniu Senatu w Izbę Samorządową, tak aby senatorowie byli reprezentantami samorządów: terytorialnego, zawodowego, środowiskowego oraz organizacji pozarządowych.