Pytanie
Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, dołączając orzeczenie prezesa KRUS ustalające, że syn jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym oraz niezdolny do samodzielnej egzystencji na stałe. Nie została jednak wskazana w orzeczeniu dokładna data od kiedy powstała niezdolność do pracy. Natomiast w aktach sprawy jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności zaliczające go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i ustalające, że niepełnosprawność powstała od 3 roku życia.
Czy przyznając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy wziąć pod uwagę oba orzeczenia?
Czy w takim przypadku przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?