Pytanie
Czy sportowiec osiągający dochody z uprawiania sportu, w kraju oraz za granicą może wystawiać rachunki za usługi reklamowe np. występowanie w koszulkach z logo sponsora i zaliczać je do wykonywanej działalności gospodarczej?
Czy te usługi reklamowe zaliczać do działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2)?
Co w takim przypadku z kosztami?
Jak je powiązać z wystawionymi rachunkami?
Wynagrodzenie w postaci gratyfikacji z zawodów są rozliczane tylko w rzezaniu rocznym PIT-36 z załącznikiem Z/G w pozycji "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie)".
Czy dopuszczalne jest w ramach art. 13 pkt 2 rozliczanie kosztów uzyskania przychodów rzeczywistych czy tylko zryczałtowanych w wysokości 20%?