Pytanie
Prowadzę sklepy, w których sprzedaję pieczywo i w każdym sklepie mam zainstalowaną kasę fiskalną. W sklepach tych chciałbym dodatkowo wprowadzić automaty do sprzedaży napojów.
Czy przychód ze sprzedaży napojów (różne stawki VAT) można rozliczyć za pomocą struktury zakupu towarów do automatu, czyli sporządzić rejestr zakupu towarów do automatu i na tej podstawie rozliczyć sprzedaż?