Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o., zarejestrowaną w Polsce i na Litwie dla potrzeb podatku VAT. W ramach podpisanego kontraktu wykonujemy na Litwie usługi budowlano-montażowe na nieruchomości położonej na Litwie. W tym celu przemieszczamy na terytorium Litwy towary (materiały budowlane, montażowe) zakupione/wytworzone w Polsce, konieczne do wykonania usługi na Litwie. Przemieszczone towary będą tam montowane i finalnie zostanie wystawiona faktura z litewskim VAT.
Czy w przedstawionej sytuacji przemieszczenie materiałów (budowlane, instalacyjne) na potrzeby wykonania tego kontraktu należy rozpoznać jako WDT (dokumentując fakturą wystawioną na nas samych ze stawką VAT 0% i wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE), czy też na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1 u.p.t.u., przemieszczenie takie nie jest uznawane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
Czy wartość sprzedaży usług budowlano-montażowych rozliczanej na Litwie wykazujemy w poz. 11 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju) deklaracji VAT?
Czy złożyć korektę "Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach", jeśli za poprzedni okres wykazaliśmy WDT, uznając przemieszczenie towarów w sytuacji, o której mowa wyżej za transakcję wewnątrzwspólnotową?