Pytanie
Pracownik zatrudniony w polskiej spółce wysyłany jest do pracy w Niemczech, w każdym miesiącu po kilkanaście dni do pracy na podstawie delegacji służbowej bez zmiany umowy o pracę. W trakcie miesiąca przekroczy limit 183 dni.
W jaki sposób pracodawca ma opodatkować wynagrodzenie tego pracownika za miesiąc przekroczenia limitu, czy wynagrodzenie pracownika podzielić proporcjonalnie na część dotyczącą wynagrodzenia uzyskanego w tym miesiącu za pracę w Polsce i opodatkować je w kraju, a pozostała część będzie zwolniona z podatku w Polsce i będzie podlegała opodatkowaniu w Niemczech?
Proszę o podanie przykładowego wyliczenia listy płac przy założeniu że wynagrodzenie pracownika z umowy o pracę wynosi np. 3500 zł brutto. W miesiącu przekroczenia limitu przebywał na delegacji w Niemczech od 1 do 10 dnia miesiąca.