Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz tzw. najem prywatny. Za najem lokalu wystawia fakturę VAT, która zawiera również opłatę za media. Od faktury od pierwotnego dostawcy energii przedsiębiorca odlicza VAT, pomniejsza kwotę podatku należnego. We wrześniu faktura za energię nie została zapłacona w terminie, lecz dopiero w następnym miesiącu.
Czy przedsiębiorca może ująć na fakturze za najem lokalu opłaty za media, skoro nie zostały one zapłacone przez wynajmującego w terminie?
Czy data zapłaty za fakturę za media (od pierwotnego dostawcy) ma znaczenie przy ich refakturowaniu?