Pytanie
Pracownik ochrony pracuje przy obserwacji monitoringu.
Czy w świetle rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe takiemu pracownikowi należy się zwrot za zakup okularów korekcyjnych?
Czy taki monitor służący do obserwacji terenu należy traktować jako monitor ekranowy czy też inne urządzenie z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów?
Czy pracownikowi należy się zwrot za zakup okularów?