Pytanie
U pracownika zespołu wyjazdowego (kierowca lub ratownik medyczny) zatrudnionego w spzoz wykonującego pracę według zaplanowanego grafiku czasy pracy w systemie równoważnym (12 godzinnym) w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wystąpiły w kwietniu przekroczenia czasu pracy wynikające np. ze zjazdów karetki, przekroczenia te to np. jednego dnia do 13 godzin 30 min – planowane było 12 godzin, innego dnia 12 godzin 30 min – planowane było 12 godzin.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w takich sytuacjach?
Czy prawidłowym stosowaniem jest za przekroczenia występujące w kwietniu oddać pracownikowi czas wolny w maju w proporcji 1:1?
Czy potrzebny jest wniosek pracownika o odbiór tych godzin?