Pytanie
Pracodawca zatrudnił z dniem 22 kwietnia 2014 r. pracownika. W momencie ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego okazało się, że w świadectwie pracy w miejscu, gdzie znajduje się informacja o wykorzystaniu za dany roku liczby dni urlopu wypoczynkowego wpisano, że za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni za 2014 r. wypłacono ekwiwalent.
Czy na podstawie takiego zapisu w świadectwie pracy pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w naszym zakładzie pracy?
Czy poprzedni pracodawca postąpił niepoprawnie, ponieważ wydaje się, że powinien wypłacić ekwiwalent proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (w tym przypadku były to: styczeń i luty 2014 r.)?
Natomiast pozostała część powinna zostać, żeby obecny pracodawca mógł pracownikowi wyliczyć i udzielić urlopu.
Czy są jakieś szczególne uregulowania, które mogłyby tłumaczyć takie postępowanie?
Pracownik pracował jako policjant i przeszedł z dniem 24 lutego 2014 r. na emeryturę.