Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracowników produkcyjnych na stanowiskach ślusarz-spawacz. Praca jest realizowana w dwóch zmianach od godz. 7:00 do 15:00 oraz od 15:00 do 23:00. Pracodawca pozyskał informację, że pracownicy, gdy pracują podczas drugiej zmiany (od 15:00 do 23:00), wcześniej wykonują na podstawie umowy cywilnoprawnej prace spawalnicze u innego pracodawcy (zakład niekonkurencyjny). Pracownicy rozpoczynając pracę w zakładzie pracodawcy mają przepracowane już praktycznie 8 godz. (inna firma, niezwiązana z moim zakładem), a kończą pracę po 16 godz.
Jakie ryzyko ponosi pracodawca w związku z takim działaniem pracowników?
Znając ograniczenia w zakresie czasu pracy dla pracowników, czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
Zwiększona aktywność zawodowa tych pracowników ma również negatywny wpływ na stan zdrowia, a skutki przypisywane są (badania okresowe) lub będą (choroby zawodowe) do mojego zakładu.
Jak się przed tym zabezpieczyć?
Czy istnieją normy prawne, aby pracownikom (wykonującym prace spawalnicze - nie niebezpieczne) ograniczyć czas pracy, dzienną ekspozycję na czynniki szkodliwe?