Pytanie
Pracownik samorządowy 1 sierpnia 2012 r. po przepracowaniu 30 lat nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 150% wynagrodzenia. W dniu 25 lutego 2012 r. ww. pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. Po zaliczeniu tego okresu do pracowniczego stażu pracy na dzień dzisiejszy staż pracy tego pracownika wynosi 34 lata 7 miesięcy 14 dni.
Czy ww. pracownikowi należy obecnie wypłacić nagrodę za staż 30 lat, a w sierpniu 2012 nagrodę za 35-letni staż pracy?
Czy też w sierpniu 2012 r. wypłacić jedną nagrodę za 35-letni staż pracy?
Jeżeli należałoby wypłacić dwie nagrody to czy od drugiej z nich jest obowiązek odprowadzenia składek ZUS?
Jako pracownicy samorządowi podlegamy ustawie o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Regulamin wynagradzania w naszym zakładzie pracy odsyła w tym zakresie do ww. aktów prawnych.