Pytanie
Pracownica urodziła dziecko 29 sierpnia 2011 r. Po urlopie macierzyńskim przeszła na urlop wychowawczy od 28 marca 2012 r. do 28 marca 2013 r. Następnie po powrocie z urlopu wychowawczego złożyła wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu od 29 marca 2013 r. do 29 marca 2014 r. Pracodawca, którym jest urząd administracji publicznej zatrudniający powyżej 20 osób i posiadający związki zawodowe, ma zamiar złożyć pracownicy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy w części dotyczącej miejsca i stanowiska pracy. Powodem powyższych zmian jest brak celowości istnienia (likwidacja) stanowiska, na którym dotychczas jest zatrudniona pracownica.
Czy takie wypowiedzenie jest prawnie dozwolone biorąc również pod uwagę uprawnienia rodzicielskie pracownicy?