Pytanie
Czy w regulaminie pracy można zamieścić postanowienie, że w razie podjęcia przez pracodawcę uzasadnionego podejrzenia, iż zwolnienie lekarskie jest nieuzasadnione i pracownik symuluje chorobę, pracodawca może skierować takiego pracownika na badanie lekarskie weryfikujące jego stan zdrowia, przy czym to pracodawca wskazuje konkretnego lekarza (np. pracującego w centrum medycznym, z którym zakład ma podpisaną umowę w zakresie medycyny pracy i badań profilaktycznych)?
Pracodawca pokrywałby koszt takich dodatkowych badań, a odmowa pracownika poddania się badaniu przez wskazanego lekarza mogłaby zostać zakwalifikowana jako naruszenie dyscypliny pracowniczej i ewentualna podstawa do ukarania pracownika, lub nawet rozwiązania umowy o pracę. zaznaczam przy tym, że korzystamy z możliwości kontroli zwolnień lekarskich w ramach aktualnych rozwiązań prawnych - tj. kontrole przez ZUS oraz kontrole domowe, niestety jest to niewystarczające.