Pytanie
Pracodawca w regulaminie pracy określił równoważny czas pracy dla grupy pracowników (portierów) bez wskazywania godzin rozpoczynania i zakończenia pracy. Zobowiązał kierującego komórką organizacyjną do sporządzania miesięcznych harmonogramów czasu pracy, które są przedstawiane do wiadomości zainteresowanym pracownikom, na 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Praca odbywa się na zmiany od poniedziałku do niedzieli, także w porze nocnej np. 7.00-19.00, 19.00-7.00, 9.00-21.00, 21.00-9.00, 7.00-11.00, 11.00-15.00. Zachowywane są normy odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Czy taki zapis w regulaminie jest prawidłowy?
Czy powinno się określić, że praca wykonywana jest w systemie zmianowym ze wskazaniem godzin pracy zmian?