Pytanie
Zgodnie z zapisem Art. 1513 k.p. pracownikowi, który wykonywał pracę (ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii bądź szczególnych potrzeb pracodawcy) w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Zapis ten nie budzi wątpliwości w przypadku, kiedy pracownik i pracodawca porozumieją się, co do termin owego dnia wolnego.
Co w sytuacji, kiedy pracownik stanowczo odmawia odbioru dnia wolnego, a każdy zaproponowany przez pracodawcę termin uznaje za niedogodny dla siebie?
Czy nieudzielenie dnia wolnego w takim przypadku powoduje złamanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i może być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika?
Ponadto, czy w powyższej sytuacji, kiedy pracownik odmawia odbioru dnia wolnego natomiast składa wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu rozliczeniowego, pracodawca ma prawo odmówić udzielenia tego urlopu i w zamian udzielić pracownikowi w tym dniu dnia wolnego od pracy?