Pytanie
Podatnik - osoba prawna, mająca firmę na terenie gminy - siedzibę firmy ma poza terenem gminy. Tam też jest pełnomocnik firmy. Aktualnie organ podatkowy postanowił przeprowadzić oględziny firmy na terenie gminy o czym powiadomił firmę zgodnie z adresem siedziby. Przedstawiciel firmy przekazał telefonicznie, że pełnomocnik firmy nie będzie obecny w dniu oględzin, ale zleci rejonowemu dyrektorowi firmy - udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia przedmiotowych oględzin. Dokumenty z przeprowadzonych oględzin mają być przesłane do podpisania do Pełnomocnika.
Czy w tym przypadku nie powinno być wydane pełnomocnictwo (upoważnienie) dla tej osoby, która będzie brała udział w oględzinach?