Pytanie
Pan X użytkujący działkę, jako (posiadacz samoistny) chciał złożył wniosek zgłoszenia robót na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciel działki na której ma być realizowana inwestycja zmarł (nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, ani nie ma aktu poświadczenia dziedziczenia). Pan X opłaca podatek od tej nieruchomości.
Czy na podstawie swojego oświadczenia oraz dokumentu z którego wynika, że opłaca podatek może złożyć wniosek zgłoszenia i wypełnić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
Czy może być wnioskodawcą wniosku zgłoszenia, jeśli na oświadczeniu w miejscu "stosunek zobowiązaniowy" wpisze nieżyjącego pana Y, a wers niżej jako dokument z którego wynika prawo do dysponowania wpisze "zaświadczenie z gminy o opłaconym podatku nr (...)"?