Pytanie
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego. Planujemy zatrudnienie obywatela Ukrainy lub Rosji na umowę zlecenia, który nadzorowałby prace montażowe zlecone przez naszych kontrahentów na Ukrainie, Białorusi lub Rosji.
Czy spółka musi posiadać zezwolenie na zatrudnienie obywateli ww. krajów i od kogo?
Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i w jakiej wysokości?
Czy są jakieś dodatkowe warunki, które należy spełnić aby móc zatrudnić obywateli na terenie ww. krajów?