Pytanie
Jesteśmy polskim oddziałem włoskiej spółki akcyjnej - jedynym działającym na terenie RP, wpisanym w KRS jako oddział zagranicznego przedsiębiorcy. Jako oddział posługujemy się polskim NIP rozliczając się z wszystkich podatków w Polsce, m.in. VAT oraz CIT. Wszystkie koszty oraz przychody realizujemy we własnym imieniu i wszystkie kontrakty realizowane w Polsce są zawierane przez oddział nie centralę. Zawierając kontrakty podpisujemy z firmami ubezpieczeniowymi stosowne polisy OC z tytułu prowadzonej przez nas działalności. Są to polisy gdzie jako ubezpieczony wskazany jest nasz oddział - nazwa, adres, nr KRS, NIP itd.
Kilkakrotnie otrzymaliśmy polisy OC dla klienta korporacyjnego, gdzie wskazanym ubezpieczającym/ubezpieczonym jest nasza centrala we Włoszech. Przedmiot polisy OC obejmuje inwestycję realizowaną przez nasz oddział na terenie RP. Polisy wystawione na centralę płacone są przez nasz oddział albo bezpośrednio przez centralę.
Czy polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez ubezpieczyciela ze wskazaniem jako ubezpieczonego centrali a nie oddziału, a dotycząca ewidentnie inwestycji realizowanej przez nasz oddział na terenie RP, może być dla nas kosztem podatkowym?