Pytanie
Osoba fizyczna podpisała w styczniu bieżącego roku przedwstępną umowę ramową dotyczącą zakupu prawa własności nieruchomości lub udziałów w prawie własności nieruchomości. Na podstawie tej umowy osoba fizyczna zapłaciła zadatek w kwocie 500.000 zł na poczet zakupu nieruchomości. W czerwcu tego roku osoba ta podpisała oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie przez X Sp. z o.o. w przysługujące jej prawa i obowiązki wynikające z przedwstępnej umowy ramowej zawartej w styczniu 2012 r. oraz zaliczenie kwoty 500.000 zł na poczet zadatku, który winien być uregulowany przez X Sp. z o.o. zgodnie z treścią umowy ramowej zawartej między X Sp. z o.o. a sprzedającym prawa własności nieruchomości lub udziałów w prawie własności nieruchomości.
Czy powyższą czynność należy zakwalifikować jako sprzedaż prawa majątkowego?
Czy czynność będzie podlegała opodatkowaniu PCC?