Pytanie
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie "pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania" zawarłem umową o oświadczenie usług zarządzania serwisem w firmie będącej dealerem samochodów. Jestem czynnym podatnikiem w związku z tym wystawiam faktury VAT. W jaki sposób należy rozliczyć w zeznaniu dochody z tych usług. Przychód netto za 2010 r. wyniósł 87.000 zł.
Czy koszty uzyskania zawsze wynoszą 111,25 miesięcznie niezależnie od tego, że mieszkam w innej miejscowości niż pracuję?
Ponieważ jest to jedyne źródło dochodów opłacam z niego składki ZUS jako przedsiębiorca.
Czy zapłacone w 2010 r. składki wpisać do zeznania w poz. składki na ubezpieczenie społeczne, czy od razu zmniejszyć przychody o wartość zapłaconych składek ZUS?
Czy mogę płacić podatek wg skali?
Proszę o objaśnienie na przykładzie