Pytanie
Podatnik prowadzi firmę usługową (zakład mechaniczny), przychody opodatkowuje 19% podatkiem, jest czynnym podatnikiem VAT. 29 kwietnia zakupił on samochód (ciężarowy na bazie osobowego) FORD MONDEO na fakturę VAT, 3 kwietnia wprowadził go do ewidencji środków trwałych. W dowodzie rejestracyjnym w rodzaju pojazdu widnieje jako samochód ciężarowy, jego dopuszczalna ładowność to 554 kg, a liczba miejsc: 4 (dwa rzędy). Poza dowodem rejestracyjnym posiada kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji N1/ciężarowy producenta, na których widnieją identyczne dane. Samochód będzie używany do celów mieszanych (ponieważ podatnik uwzględnia możliwość wystąpienia incydentalnych przypadków użycia samochodu do celów prywatnych).
Czy podatnik może odliczyć od faktury zakupowej 50% VAT?
Czy podatnik może odliczać 50% VAT-u od zakupu paliwa?
Czy aby odliczać 50% VAT-u od zakupu paliwa, należy spełnić dodatkowe warunki (np. dodatkowe badanie techniczne), czy wystarczą dokumenty wymienione w pytaniu (dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz karta pojazdu), w których są podane wszelkie dane techniczne pojazdu?