Pytanie
Firma współpracuje na zasadzie umów o świadczenie usług z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby te odprowadzają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od najniższej podstawy wymiaru.
Czy w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby takie będzie trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe również od umów o świadczenie usług?
Przychody z umów o świadczenie usług są wyższe niż najniższa podstawa z działalności gospodarczej.