Pytanie
Czy po śmierci żony (17 maja) mąż przejmujący prowadzenie firmy od 18 maja ma obowiązek rozliczyć VAT za maj odrębnie za okres 1-17 maja na zmarłą żonę i 18-31 maja za siebie, czy też może złożyć jedną deklarację VAT-7 za cały miesiąc?
Firmę przejął na mocy zapisu testamentowego i jest jedynym spadkobiercą tej firmy.