Pytanie
Czy pielęgniarka pracująca dotychczas na kontrakcie, po przekształceniu SP ZOZ-u w spółkę ze 100% udziałem UMiG nabywa wszelkie uprawnienia pracownicze tj. jak nagroda jubileuszowa, wysługa lat itp., które obowiązują wg regulaminu pracy i wynagradzania w danej placówce medycznej?
Czy uprawnienia te są jedynie obowiązujące w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?