Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową dla konsumentów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Czy paragony i faktury dokumentujące sprzedaż powinny być wystawiane w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w chwili odbioru przesyłki przez nabywców, czy też w momencie przekazania przesyłki kurierowi?
Czy można wystawiać faktury przed dostawą nie określając daty dostarczenia towaru?
Czy przed dostarczeniem towaru należy wystawić fakturę z przybliżoną datą dostarczenia towaru, a w razie gdyby data ta okazała się inna, konieczna byłaby korekta faktury?
Czy korekty te należy dostarczać nabywcom zarówno prowadzącym działalność gospodarczą, jak i tym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej?