Pytanie
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane z 1994 r. wydane na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawniona m.in. do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, może zaprojektować również budynek garażu (np. garaż na samochód osobowy), w zakresie specjalności architektonicznej oczywiście jako projekt indywidualny?